Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Spaarvarken5

Disclaimer

  1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer

Virussen en veiligheid

Er is regelmatig een controle op (computer-)virussen op de website. Dit is echter geen garantie dat uw computer(apparatuur) virusvrij is. Ook kan deze site links bevatten naar sites die niet toebehoren aan het Rijnstate Vriendenfonds. Het Rijnstate Vriendenfonds is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een site die aan deze internetpagina is verbonden.

E-mail

E-mail die het Rijnstate Vriendenfonds verstuurt, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden. Het Rijnstate Vriendenfonds staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail. Evenmin kan zij garanderen dat de geadresseerde de mail tijdig ontvangt. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die aan u is verstuurd.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite komen toe aan het Rijnstate Vriendenfonds. Het gaat hier om alle teksten, afbeeldingen of andere informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren of te distribueren. Hiervoor moet het Rijnstate Vriendenfonds vooraf schriftelijk toestemming geven. Deze site is vrij van reclame of andere advertenties.

De teksten op deze site worden geschreven door medische en communicatieprofessionals. Artikelen met een medische inhoud worden altijd gecontroleerd door medisch specialisten of professionals die zijn opgeleid in de gezondheidszorg.

Wat gebeurt er met de donaties als er niet voldoende geld opgehaald is of als het project niet doorgaat?

Een project kan om uiteenlopende redenen niet doorgaan. Zo kan het voorkomen dat er niet voldoende geld wordt binnengehaald om het beoogde project te financieren. Het Vriendenfonds kan er dan voor kiezen het project uit te stellen of om de projectdonaties aan te vullen uit algemene middelen van het Rinstate Vriendenfonds.

Ook kan het zich voordoen dat meer wordt gedoneerd dan nodig is voor realisatie van het project, bijvoorbeeld omdat een project minder kosten meebrengt of meer financiering uit andere bronnen verkrijgt dan aanvankelijk gedacht.

In beide gevallen zal het Rijnstate Vriendenfonds de gelden die niet meer nodig zijn voor het project toewijzen aan een ander (bij voorkeur soortgelijk) project, tenzij een donateur specifiek verzoekt om terugbetaling van de donatie. Dan wordt de donatie teruggestort.