De projecten en onderzoeken die we ondersteunen, zijn vooral gericht op de volgende groepen:

  • vrouw en kind
  • mensen met kanker
  • mensen met (risico op) hart- en vaatziekten
  • oudere mensen
  • mensen met immuunziekten

Ook projecten en onderzoeken vanuit de STZ expertisecentra van Rijnstate en andere Rijnstateprojecten gericht op verbetering van de zorg kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Rijnstate Vriendenfonds.