In Nederland lijden circa 1,4 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten en hebben 2,4 miljoen mensen een te hoge bloeddruk.  Hart- en vaatziekten komen bij zowel jonge als oudere mensen voor. Het aantal patiënten blijft stijgen door vergrijzing van de bevolking en door een ongezonde leefstijl, waarin roken, ongezonde voeding en te weinig beweging een rol spelen. Door een gezondere leefstijl kan de kans op verhoogde bloeddruk en -cholesterol en overgewicht worden verkleind. In het Rijnstate Vasculair Centrum bieden onze specialisten de beste zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten en willen zeker ook een bijdrage leveren aan het voorkomen ervan. Hiervoor is het belangrijk om blijvend onderzoek te doen voor nog betere diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten.

Helpt u mee?
U kunt bijdragen aan ons onderzoek naar hart- en vaatziekten door bijvoorbeeld een gift, sponsoring of periodieke schenking aan het Rijnstate Vriendenfonds. Direct doneren kan online via iDeal of door een bijdrage over te maken aan het Rijnstate Vriendenfonds,  NL25 INGB 0672 8708 19, o.v.v. Rijnstate centrum voor vasculair onderzoek. Wilt u op een andere manier bijdragen? Neem dan contact met ons op via: vriendenfonds@rijnstate.nl of telefonisch: 088-005 8331.

Of doneer direct aan:

Steun onderzoek hart- en vaatziekten met DOELbewust koken

DOELbewust koken