Het werk van het Rijnstate Vriendenfonds wordt van harte aanbevolen door een aantal toonaangevende personen: het Comité van Aanbeveling. Ieder vanuit een eigen motivatie.

De organisatie, coördinatie en besluitvorming liggen in handen van het Stichtingsbestuur van het Vriendenfonds, het Bureau Fondsenwerving en het Wetenschapsbureau van Rijnstate.

ANBI

Het Rijnstate Vriendenfonds heeft de ANBI-status. Dat betekent dat u uw giften aan het Vriendenfonds kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op de transparantiepagina van het Rijnstate Vriendenfonds.

ANBI-gegevens
Stichting Rijnstate Vriendenfonds
RSIN nummer: 8193 95 110
KvK nummer: 091 58 994

Geen winstoogmerk

Het Rijnstate Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting. Incidentele overschotten komen direct ten goede aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves van de stichting.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Vriendenfonds en/of de projecten die we ondersteunen? Neem dan contact op met Bureau fondsenwerving via vriendenfonds@rijnstate.nl

Het hart op de juiste plaats:

‘Samen sterk voor zorg’

Vriend Jan Maarten (MDL arts)

Word ook vriend   Vrienden aan het woord