Het bureau coördineert voor Rijnstate de activiteiten op het gebied van sponsoring en fondsenwerving, zorgt voor strategisch beleid en transparantie, ondersteunt het Rijnstate Vriendenfonds en werkt nauw samen met het Wetenschapsbureau van Rijnstate.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om te praten over mogelijkheden om het Rijnstate Vriendenfonds te steunen? Neem dan contact op met:

Bureau Fondsenwerving
Contactpersoon:
Chantal van Aken, fondsenwerving

Tel.: 088 005 8331
E-mail: vriendenfonds@rijnstate.nl