Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Spaarvarken5
 1. Home
 2. Privacyverklaring

Privacyverklaring Rijnstate Vriendenfonds

In deze verklaring wordt beschreven voor welke doeleinden Rijnstate Vriendenfonds ("het fonds", "wij" of "onze") persoonlijke gegevens van donateurs verzamelt. Aangegeven wordt hoe wij omgaan met en gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we verzamelen over onze donateurs die wij beheren ("u" en "uw").

Wij houden graag contact met u om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en ontwikkelingen als ook van de voortgang van de projecten die met uw donaties mogelijk zijn gemaakt en de impact van donaties in het algemeen.

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over welke informatie wij van u verwerken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door het Rijnstate Vriendenfonds
Wij verwerken persoonsgegevens van (mogelijke) donateurs die ons een eenmalige en/of een doorlopende donatie doen. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • - uw contactgegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres); wij updaten deze telkens wanneer u ons laat weten dat ze zijn gewijzigd;
 • - uw geschiedenis van donaties aan het fonds;
 • - uw IBAN-nummer in het geval van incasso van periodieke donaties.

Met welk doel verwerkt het Rijnstate Vriendenfonds uw persoonsgegevens
Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang: het onderhouden van contact met (mogelijke) donateurs. Graag blijven wij met u als (mogelijk) donateur in contact om u op de hoogte te kunnen houden van nieuwe activiteiten, evenementen bij Rijnstate. Dit doen wij schriftelijk, mondeling en/of digitaal.

Uw gegevens worden door ons gebruikt voor een aantal onderling afhankelijke activiteiten ter ondersteuning van het onderhouden van donateursrelaties. Deze kunnen onder andere het volgende omvatten:

 • - toezenden van publicaties (bijvoorbeeld donateursmagazines en updates over het fonds);
 • - uitvoeren van enquêtes;
 • - toezenden van op maat gemaakte verzoeken om donaties;
 • - uitnodigen voor donateurs- en andere evenementen;
 • - interne administratie, inclusief het beheer van eventuele feedback of klachten;
 • - administratieve doeleinden (bijvoorbeeld om een donatie te verwerken of om een evenement te beheren waarvoor u zich hebt aangemeld of die u hebt bezocht);
 • - verzending digitale nieuwsbrieven. Digitale nieuwsbrieven (per e-mail) versturen wij u op grond van art.11.7 3e lid van de Telecommunicatiewet. U kunt zich op ieder moment per mail afmelden voor de nieuwsbrief.

Bezwaar gegevensverwerking
Als u het niet eens bent met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Ook respecteren wij uw verzoek indien u de verwerking van uw gegevens wenst stop te zetten. Uw wettelijke rechten zijn hieronder uiteengezet.

Hoe we uw gegevens beschermen
Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens.

Uw rechten
U heeft onder andere de volgende rechten waarvoor u bij ons een verzoek voor kunt indienen:

 • - inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • - het laten corrigeren van fouten;
 • - het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • - intrekken van toestemming voor het ontvangen van communicatie-uitingen.

Indien u een verzoek indient, verzoeken wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Hiermee voorkomen we dat wij gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het kan ook zijn dat wij u vragen zich te identificeren om vast te stellen dat wij met de rechtmatige persoon te maken hebben. Wij reageren binnen de wettelijke termijn van vier weken op uw verzoek.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming van Rijnstate is het aanspreekpunt voor privacy binnen het Rijnstate Vriendenfonds. Zij is bereikbaar voor al uw vragen en/of klachten via privacy@rijnstate.nl. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens donateurs bewaren wij zolang u donateur bent of een nieuwbrief ontvangt. Bij einde donateurschap of opzegging nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens binnen een redelijk termijn doch in elk geval binnen 12 maanden verwijderen. Persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, verwijderen we op het moment dat deze bewaartermijn is verstreken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze werkwijze wijzigt passen wij ook deze privacyverklaring aan. Bovenaan de verklaring kunt u zien van wanneer de meest recente versie is. Wij stellen u via mail op de hoogte indien het naar onze inschatting voor u belangrijk is van een wijziging op de hoogte te zijn.

Rijnstate hartje