Binnen het Programma Beter Ouder werken we aan een in- en externe bewustwordingscampagne met als doel nóg betere zorg voor onze oudere patiënten.
Afgerond
Bewustwordingscampagne BeterOuder
1
Donaties
€1.500,00
Opgehaald van het doel €1.500,00
100%
0 dagen resterend
Afgelopen
Doneren is niet meer mogelijk.

Laatste donatie

€ 1500,-
Anoniem

In Rijnstate is de zorg voor kwetsbare ouderen een strategisch aandachtsgebied. Onder de vlag ‘BeterOuder, Rijnstate seniorenvriendelijk ziekenhuis’, wordt met een dertiental verbeterprojecten gewerkt aan:

  • veilige zorg aan ouderen
  • meer functiebehoud voor ouderen
  • seniorenvriendelijke omgeving

Met een promotie- en bewustwordingscampagne gaan we werken aan interne bewustwording, zodat het thema ouderen actief onder de aandacht wordt gebracht en tevens ons ziekenhuisbrede opleidingstraject over ouderenzorg gaat versterken. Daarnaast zullen we die ook extern extra onder de aandacht brengen. Enkele elementen van de campagne (2013-2014) zijn een themamaand ouderen, met een themamarkt over onder meer voeding, zorg, vitaliteit, een symposium over ouderenzorg en divers voorlichtingsmateriaal (inclusief filmpjes).

Lopital, leverancier in de zorgsector van medische hulpmiddelen, sponsort het BeterOuder programma in 2013 en 2014.


Donateurs

€ 1500,-

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie