De huidige activiteitenkamer is een omgebouwde patiëntenkamer, waar de hoogstnoodzakelijke aanpassingen aan zijn gedaan. Met een likje verf hier en daar zou deze kamer enorm opknappen. Én we willen graag een beeld- en geluidsinstallatie.
Afgerond
Extra faciliteiten voor ouderen op afdeling IDAZ Zevenaar
1
Donaties
€2.500,00
Opgehaald van het doel €2.500,00
100%
0 dagen resterend
Afgelopen
Doneren is niet meer mogelijk.

Laatste donatie

€ 2500,-
Anoniem

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar is gestart met de zogenaamde ‘Interdisciplinaire Afdeling Zevenaar’ (IDAZ). Op deze verpleegafdeling werken de vakken neurologie, interne geneeskunde en geriatrie samen aan de beste zorg voor de kwetsbare oudere patiënt met meerdere aandoeningen. De IDAZ is geen reguliere beschouwende verpleegafdeling. De meerwaarde van de IDAZ zit in de aandacht voor de kwetsbaarheid van deze patiëntengroep en de intensieve samenwerking van de drie specialismen. De samenwerking van de drie specialismen zorgt voor een snelle(re) multidisciplinaire diagnose, behandel- en zorgplan, waardoor de patiënt eerder met de juiste zorg naar huis kan of door kan stromen naar een vervolgtraject elders.

Nieuwe beeld- en geluidinstallatie
Vooralsnog bestaat de IDAZ uit 14 bedden, op afdeling 2 Oost in Zevenaar. Op termijn zal deze afdeling verhuizen naar een nieuwe, verbouwde etage en zal het aantal bedden ook groter worden. Zowel voor de huidige als de nieuwe situatie bestaat de grote wens om een goede beeld- en geluidsinstallatie voor de activiteitenkamer, waar de ouderen terecht kunnen voor afleiding en activiteiten onder begeleiding.

Opknapbeurt activiteitenkamer
De huidige activiteitenkamer is een omgebouwde patiëntenkamer, waar de hoogstnoodzakelijke aanpassingen aan zijn gedaan. Met een likje verf hier en daar zou deze kamer enorm opknappen. Ook al is het, gelet op de verhuizing, maar voor een periode van maximaal 1 jaar, tóch is dit erg welkom.

Plegt-Vos

Sponsorsamenwerking met Plegt-Vos
Het Rijnstate Vriendenfonds is een sponsorsamenwerking aangegaan met Plegt-Vos om beide wensen te realiseren. Plegt-Vos sponsort de beeld- en geluidsinstallatie en met een concrete ‘handen-uit-de-mouwen-actie’ in juni gaat een tiental medewerkers van Plegt-Vos een dag vrijwillig aan de slag om de activiteitenkamer op te knappen én ook nog wat andere werkzaamheden te verrichten die bij zullen dragen aan éxtra goede zorg voor de (oudere) patiënten in Zevenaar.

Meer informatie over deze sponsorsamenwerking met Plegt-Vos 
Nieuwsbericht over de  ‘handen-uit-de-mouwen-actie’ op 15 juni 2013


Donateurs

€ 2500,-

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie