Coaching en goede begeleiding voor kinderen met overgewicht is van groot belang. Zo kunnen ernstige klachten worden voorkomen. Met jouw steun kunnen we dit voor veel kinderen mogelijk maken!
Gezondheidscoach kinderobesitas
20
Donaties
€371.632,00
Opgehaald van het doel €280.000,00
133%
0 dagen resterend

Laatste donatie

€ 12510,-
Stichting St Nicolai Broederschap

Steeds meer kinderen en jongeren kampen met (ernstig) overgewicht. Dit kan op jonge leeftijd al tot veel gezondheidsklachten leiden. De kinderartsen van Rijnstate worden wekelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen van overgewicht bij kinderen. Jaarlijks melden zich ruim 200 kinderen uit de regio met obesitas op de kinderpoli. Deze kinderen hebben ernstige gezondheidsproblemen door hun overgewicht, waardoor de kwaliteit van leven op hun jonge leeftijd al minder is. Rijnstate vindt het belangrijk om ook voor deze patiëntencategorie een juiste behandeling aan te bieden. Immers heeft de jeugd de toekomst.

In de Arnhemse wijk Malburgen is het probleem nog groter dan het landelijk gemiddelde: voor overgewicht 1,5x en voor ernstig overgewicht zelfs 5x zo groot. Daarom is het programma GO! Gezond Onderweg in de wijk Malburgen. GO! is een wijkgerichte aanpak om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere levensstijl.

Kindergezondheidscoach  
Coaching en goede begeleiding voor deze kinderen, en hun ouders, is van groot belang. Daarbij is het belangrijk om niet te wachten tot er zulke grote klachten komen dat de kinderen naar het ziekenhuis moeten. Juist begeleiding in eerder stadium kan dit wellicht voorkomen. In het project GO! hebben jeugdartsen, huisartsen en verschillende hulpverleners uit de jeugdteams in de wijk samen met de kinderartsen van Rijnstate en een kindergezondheidscoach de handen ineen geslagen. De zorg- en hulpverleners hebben duidelijke afspraken gemaakt over signalering, doorverwijzen en begeleiding en behandeling van Malburgse kinderen met overgewicht. De kindergezondheidscoach heeft daarbij een coördinerende rol en begeleidt de kinderen (en hun ouders) naar een gezondere levensstijl. Dit doet zij met hulp van enthousiaste hulptroepen in de wijk.

Voorheen ontbrak het aan coördinatie en samenwerking tussen de verschillende partijen. Bovendien kwamen veel kinderen terecht in het ziekenhuis, wat relatief dure zorg is. Door de nieuwe, gezamenlijke aanpak biedt GO! de kinderen (en hun ouders) deskundige zorg op maat in hun eigen omgeving. Iedere zorg/hulpverlener weet door GO! precies wat te doen als het gaat om kinderen met (ernstig of beginnend) overgewicht.

Kindergezondheidscoach is kosteloos
De begeleiding van de kinderen door de kindergezondheidscoach willen we kosteloos aanbieden aan kinderen. Tot nu toe wordt dit mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren van GO!: Gemeente Arnhem, Rabo Stimuleringsfonds, Stichting Rijnkind,  Gemeente Arnhem, Lions Club Arnhem, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, Arnhems Fonds Achterstandswijken, St. Nicolai Broederschap, Provincie Gelderland en de Dullertstichting. Ook in de toekomst blijft financiële steun noodzakelijk.


Donateurs

€ 12510,-
Stichting St Nicolai Broederschap
€ 16680,-
Dullertstichting
€ 18765,-
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis
€ 40000,-
Stichting achterstandsfonds
€ 19911,-
Provincie Gelderland
€ 510,-
Anoniem
€ 10850,-
Dullertstichting
€ 210,-
Anoniem
€ 5000,-
Rabo Stimuleringsfonds
€ 10850,-
St. Nicolai Broederschap
€ 20000,-
Anoniem
€ 10850,-
St. Nicolai Broederschap
€ 20000,-
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis
€ 10850,-
Dullertstichting
€ 79646,-
Provincie Gelderland
€ 30000,-
Arnhems Fonds Achterstandswijken
€ 25000,-
Gemeente Arnhem
€ 5000,-
Rabo Stimuleringsfonds
€ 25000,-
Gemeente Arnhem
€ 10000,-
Stichting Rijnkind

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie