Voor extra ondersteuning voor kinderen met obesitas gaan we een app ontwikkelen en laten we de kids ook met de Bridge to Bridge meedoen. Op naar een gezonde toekomst!
Kinderobesitasprojecten: extra steun voor gezonde toekomst!
55
Donaties
€22.574,08
Opgehaald van het doel €60.000,00
38%
0 dagen resterend

Laatste donatie

€ 10,-
Anoniem

Ook in de regio Arnhem is overgewicht bij kinderen aan de orde van de dag. De kinderartsen van Rijnstate worden wekelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen van overgewicht bij kinderen. In 2012 meldden zich ruim 200 kinderen uit de regio met obesitas op de kinderpoli. Deze kinderen hebben ernstige gezondheidsproblemen door hun overgewicht, waardoor de kwaliteit van leven op hun jonge leeftijd al minder is. Ziekenhuis Rijnstate vindt het belangrijk om ook voor deze patiëntencategorie een juiste behandeling aan te bieden. Immers heeft de jeugd de toekomst. De behandeling van overgewicht bij kinderen proberen we zo veel mogelijk multidisciplinair aan te pakken. Vanuit Rijnstate wordt een aantal projecten opgezet, ook in samenwerking met andere organisaties, om zowel de kinderen als hun ouders daarbij te helpen. Het gaat daarbij niet alleen om de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen, maar ook om te zorgen dat het wordt voorkomen.

Kinderobesitasapp

Gekoppeld aan de brede aanpak van obesitas bij kinderen (zie ook het project Kindergezondheidscoach) is Rijnstate bezig met de ontwikkeling van een kinderobesitasapp, om kinderen en hun ouders te kunnen adviseren, motiveren en waar nodig monitoren om zo op een effectieve manier extra ondersteuning en hulp te kunnen bieden bij de behandeling. Samen met onder meer Media Markt Arnhem, Stichting Bridge to Bridge en Johnson & Johnson zet het Rijnstate Vriendenfonds zich extra in voor een app deze kinderen. Ook daar kunt u een bijdrage aan leveren!

Bridge to Bridge

Daarnaast willen we kinderen met ernstig overgewicht of obesitas de mogelijkheid bieden om mee te doen aan de Bridge to Bridge. Een deel van de opbrengst van dit project zetten we in voor jaarlijkse training en begeleiding van deze kids, zodat ook zij hieraan mee kunnen doen!

Start nu je eigen actie voor dit project!

De jeugd heeft de toekomst; laten we hen samen helpen om daar zo gezond mogelijk in te gaan.

Updates

Ook dit jaar lopen er twee groepen kinderen vanuit Rijnstate mee. Zij krijgen de inschrijving bij de Bridge to bridge én een aantal trainingen. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij Media markt Arnhem, Mediq Direct Diabetes en het Rijnstate Vriendenfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Donateurs

€ 10,-
Anoniem
€ 75,-
Anoniem
€ 40,-
Anoniem
€ 210,-
Anoniem
€ 1,-
Anoniem
€ 7500,-
Anoniem
€ 1722,-
Anoniem
€ 112,-
Anoniem
€ 185,-
Anoniem
€ 1012,-
Anoniem
€ 1735,-
Anoniem
€ 1000,-
Anoniem

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie