Een totale heupprothese wordt al jaren met succes geplaatst bij patiënten met bijvoorbeeld slijtage van de heup (artrose) of aangeboren heupafwijkingen. Rijnstate onderzoekt botkwaliteit voor nog betere behandeling in de toekomst.
Afgerond
Onderzoek botkwaliteit na een nieuwe heupprothese
1
Donaties
€5.000,00
Opgehaald van het doel €5.000,00
100%
0 dagen resterend
Afgelopen
Doneren is niet meer mogelijk.

Laatste donatie

€ 5000,-
Anoniem

Een totale heupprothese wordt al jaren met succes geplaatst bij patiënten met bijvoorbeeld slijtage van de heup (artrose) of aangeboren heupafwijkingen. Helaas gaat zo'n prothese geen leven lang mee, mede door het gebruikte materiaal (polyethylene of metaal) dat op den duur zal gaan slijten. Bij deze slijtage komen deeltjes vrij die kunnen leiden tot een verzwakking van het bot rondom de prothese en kunnen daarmee tot loslating van de prothese leiden. Bij de vervanging van deze prothese componenten, met name die van de heupkom, kunnen de zwakke plekken in het bot worden opgevuld met een nieuwe bot snippers (donor danwel eigen bot snippers); een techniek die bekend staat als Bone Impaction Grafting (BIG).

De bevestiging van de nieuwe prothese in de bot snippers die heupkom zijn geperst blijkt uit eerdere onderzoeken goed te zijn. Feitelijk bestaat dit transplantaat (bot snippers) uit dood bot (verkregen van 'de gelderse botbank') waarvan we weten uit dierexperimenten dat het geleidelijk wordt vervangen door eigen levend bot van de patient zelf. Dit proces van omzetting van een dood bot naar nieuw eigen aangemaakt levend bot is nog niet eerder onderzocht. Dit proces is ook lastig te vervolgen mede doordat het dynamische proces van botomvorming op gewone röntgenfoto's of CT-scans niet meetbaar is. Omvorming van dood donorbot naar levend eigen bot gaat gepaard met veranderingen in botdichtheid. Middels meerdere botdichtheidsmetingen (DEXA-scan) gedurende 2jaar gericht op de heupkom, is het mogelijk om dit proces goed te vervolgen in de tijd. In eerdere studies vanuit de vakgroep orthopedie en nucleaire geneeskunde van Rijnstate is dit proces van botomvorming reeds fraai in kaart gebracht voor rugoperaties en 'resurfacing' heup prothesiologie.

Onder leiding van orthopedisch chirurg Job van Susante en nucleair geneeskundige Baudewijn Hendrickx zal vanaf 01-januari 2014 een onderzoek worden gestart waarbij 20 patiënten gedurende 2 jaar na een revisie van de heupkom, gebruikmakend van bone impaction grafting, worden vervolgd met de DEXA-scan.  Hiervoor heeft het Rijnstate Vriendenfonds een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld.


Donateurs

€ 5000,-

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie