Wat is het effect van een helende omgeving voor patiënten en wat zijn belangrijke aspecten bij een goede inrichting? Op basis van onderzoek zal Rijnstate steeds meer inrichten volgens Healing Environment principes.
Afgerond
Onderzoek Healing Environment
1
Donaties
€2.500,00
Opgehaald van het doel €2.500,00
100%
0 dagen resterend
Afgelopen
Doneren is niet meer mogelijk.

Laatste donatie

€ 2500,-
Anoniem

Samen met TNO is binnen Rijnstate een onderzoek gestart (Patiënten behoefte analyse) om inzicht te krijgen in welke gebouwkenmerken in welke mate van invloed zijn op het welbevinden van onze patiënten. TNO heeft het onderzoek (opstellingvragenlijsten,verzamelen fysieke data gebouw en specifieke ruimten) betaald en Rijnstate heeft de faciliteit ter beschikking gesteld evenals de personele inzet. De dataverzameling wordt eind dit jaar afgerond.

Rijnstate heeft recht  op de onderzoeksresultaten, maar heeft tevens behoefte aan verdere analyse om vragen in het kader van Healing Environment te beantwoorden. Zo kunnen we inzicht krijgen in welke fysieke gebouwelementen Rijnstate het best zijn schaarse financiële middelen kan inzetten voor het creëren van een omgeving die zo positief mogelijk is voor de patiënten. TNO zal de verkregen gegevens uit  het onderzoek verder analyseren en een adviesrapport opstellen. Hiervoor wordt een bijdrage vanuit het Rijnstate Vriendenfonds beschikbaar gesteld.


Donateurs

€ 2500,-

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie