Kinderartsen van Rijnstate werken bij pre- en dysmature zuigelingen aan onderzoek en innovatie mbt de Engelse ziekte. Zo kunnen we deze kleinste patiëntjes zo goed en vriendelijk mogelijk onderzoeken en behandelen.
Afgerond
Onderzoek Engelse ziekte premature zuigelingen
2
Donaties
€22.500,00
Opgehaald van het doel €25.000,00
90%
0 dagen resterend
Afgelopen
Doneren is niet meer mogelijk.

Laatste donatie

€ 20000,-
Anoniem

Op de medium- en high care afdeling, kindergeneeskunde Rijnstate Arnhem, vindt bij pre- en dysmature zuigelingen onderzoek en innovatie plaats naar de Engelse ziekte.

Engelse ziekte
Rachitis, of de Engelse ziekte, is een botaandoening, waarbij er te weinig kalkzouten in de botten worden afgezet. De ziekte komt relatief weinig voor. Zuigelingen die te vroeg of met een te laag gewicht geboren worden, hebben in de eerste levensweken een toegenomen risico op deze aandoening. De oorzaak is gelegen in een combinatie van factoren, te weten: onvoldoende voorraad aan kalk en fosfor, onvoldoende aanbod van beiden in de voeding en verhoogde uitscheiding in urine cq verminderde opname op darmniveau. Rachitis kan zonder duidelijke symptomen verlopen en tot ernstige complicaties leiden zoals ernstige groeivertraging, fracturen, pijn en deformiteiten van het skelet. Juist bij al uiterst kwetsbare prematuren zijn dit complicaties die de kwaliteit van leven ernstig benadelen zowel op de korte alsook de lange termijn.

Extra onderzoek en innovaties op dit gebied zijn van groot belang om deze kleinste patiëntjes zo goed en vriendelijk mogelijk te kunnen onderzoeken en behandelen.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Friso kindervoeding en Fonds NutsOhra.


Friso kindervoeding


Donateurs

€ 20000,-
Anoniem
€ 2500,-

Zelf een actie starten?

Wil je samen met anderen een project steunen? Start dan je eigen Vriendenfondsactie en vraag jouw vrienden, familie en bekenden om te sponsoren.

Start een actie