Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Header Rijnstate Vriendenfonds

Want ook zorg heeft zorg nodig

  1. Home
  2. Rijnstate Vriendenfonds

Want ook zorg heeft zorg nodig

Voor de beste zorg willen we onderzoeken, vernieuwen en onze patiënten de beste, mooiste en prettigste faciliteiten aanbieden. Dit zijn vaak de projecten waar geen geld voor is binnen de budgetten van het ziekenhuis. Om dit toch mogelijk te maken, zoeken we extra gelden en samenwerking. Dit doen we vanuit het Rijnstate Vriendenfonds.

ANBI status
Het Rijnstate Vriendenfonds is het officiële fonds van Rijnstate met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dat betekent dat u uw giften aan het Vriendenfonds kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI-gegevens
Stichting Rijnstate Vriendenfonds
RSIN nummer: 8193 95 110
KvK nummer: 091 58 994

Geen winstoogmerk
Het Rijnstate Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting. Incidentele overschotten komen direct ten goede aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves van de stichting.

Rijnstate hartje