Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
Header Rijnstate Vriendenfonds

Want ook zorg heeft zorg nodig

  1. Home
  2. Rijnstate Vriendenfonds
  3. Over het Vriendenfonds

Want ook zorg heeft zorg nodig

Voor de beste zorg willen we onderzoeken, vernieuwen en onze patiënten de beste, mooiste en prettigste faciliteiten aanbieden. Dit zijn vaak de projecten waar geen geld voor is binnen de budgetten van het ziekenhuis. Om dit toch mogelijk te maken, zoeken we extra gelden en samenwerking. Dit doen we vanuit het Rijnstate Vriendenfonds.

ANBI status
Het Rijnstate Vriendenfonds is het officiële fonds van Rijnstate met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dat betekent dat u uw giften aan het Vriendenfonds kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI-gegevens
Stichting Rijnstate Vriendenfonds
RSIN nummer: 8193 95 110
KvK nummer: 091 58 994

ANBI verplichting
Als fonds met een ANBI status is het Rijnstate Vriendenfonds verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken.

Jaarverslag

Lees hier het:
Jaarverslag en jaarrekening Rijnstate Vriendenfonds 2019
Jaarverslag en jaarrekening Rijnstate Vriendenfonds 2020
Jaarverslag en jaarrekening Rijnstate Vriendenfonds 2021
Jaarverslag en jaarrekening Rijnstate Vriendenfonds 2022

Publicatieplicht fondswervende instelling
Als grote ANBI heeft het Rijnstate Vriendenfonds sinds 2021 de verplichting om haar gegevens jaarlijks op een standaardformulier voor fondswervende instellingen te publiceren. Deze ingevulde formulieren zijn inzichtelijk via onderstaande links:

Standaardformulier fondswervende instellingen jaar 2020 Rijnstate Vriendenfonds;
Standaardformulier fondswervende instellingen jaar 2021 Rijnstate Vriendenfonds.
Standaardformulier fondswervende instellingen jaar 2022 Rijnstate Vriendenfonds.

Geen winstoogmerk
Het Rijnstate Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting. Incidentele overschotten komen direct ten goede aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves van de stichting.

Rijnstate hartje