Een Vriendenfonds kan niet bestaan zonder vrienden. Onze vrienden zijn patiënten en bezoekers, grote en kleine bedrijven (uit de regio), omwonenden, verwijzers, serviceclubs, medewerkers en specialisten. Kortom, eigenlijk iedereen die zich betrokken voelt bij Rijnstate, die goede ziekenhuiszorg belangrijk vindt en die daar een bijdrage aan wil leveren.

Steun als particulier

Voor verschillende vrienden bieden we verschillende vormen van steun. Wilt u ons op een andere manier steunen? Neem dan contact met ons op.

Steun als organisatie

Voor verschillende vrienden bieden we verschillende vormen van steun. Wilt u ons op een andere manier steunen? Neem dan contact met ons op.