In overleg met de manager fondsenwerving en betrokken deskundigen uit het ziekenhuis selecteren we een project dat past bij uw organisatie. Samen stellen we een pakket samen met de juiste tegenprestaties, zoals vermelding in communicatiemiddelen, een gezamenlijk persbericht, rondleidingen of naamsvermelding bij het project. En uiteraard bent u welkom op de jaarlijkse bedrijfsvriendenbijeenkomst.

Het sponsoren van een specifiek project of onderzoek geeft u directe betrokkenheid bij het ziekenhuis, op een gebied dat past bij uw organisatie. Uw maatschappelijke betrokkenheid kunt u laten zien aan uw eigen klanten en relaties door de sponsorsamenwerking met het Rijnstate Vriendenfonds op te nemen in uw website, jaarverslagen en andere media.

 

> Kijk hier voor een mogelijk project om een bij te dragen. Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden!

> Direct bijdragen aan een project kan ook door een bedrijfsactie te starten. Zo kunt u ook bijvoorbeeld klanten en medewerkers heel direct betrekken bij de actie.

 

Heeft u interesse in projectsponsorship? Neem dan contact met ons op.

Rijnstate Vriendenfonds heeft de ANBI-status: uw giften aan ons kunt u aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de geldende regels).