Vrienden aan het woord

Bedrijfsvriend Maurice aan het woord

Bedrijfsvriend Maurice

Samenwerking is cruciaal om succesvol te zijn. En dan heb ik het niet alleen over ketensamenwerking in de bouw. Samenwerking gaat over elkaar begrijpen. Want we bouwen wel goed, maar bouwen we ook de goede dingen? Daarom willen we begrijpen wat onze klanten beweegt. Reden voor Plegt-Vos om aan te sluiten bij het Vriendenfonds. Dat helpt ons elke dag een beetje beter te worden!

Maurice Lankheet, Commercieel Manager Plegt-Vos

Plegt-Vos